Berlevåg

DETALJREGULERING FOR BERLEVÅG INDUSTRIPARK

Planprogrammet er fastsatt.

Planprogrammet ble fastsatt av hovedutvalg for tekniske tjenester 11. januar. Planprogrammet skal beskrive hva vi skal ta hensyn til i planarbeidet, og hvilke konsekvensutredninger og andre utredninger som skal gjøres. Vi har fått forslag og kommentarer fra statlige og regionale myndigheter som vi har vurdert, og tatt med i det endelige planprogrammet.

Planprogrammet kan lastes ned her: Planprogram