Områderegulering for Berlevåg sentrum, Havn og Revnes

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-2 har kommunestyret i Berlevåg i møte 25.06.13 godkjent områderegulering for Berlevåg sentrum, Havn og Revnes.

Vedtaket kan påklages til Berlevåg kommune innen 30 dager etter denne kunngjøringen. Klagen må være grunngitt og sendes Berlevåg kommune, Torget 4, 9980 Berlevåg.