Berlevåg

Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan

16. januar 2020

I kommunestyrets møte 19. desember 2019, sak 17/19 ble detaljregulering for Berlevåg skole vedtatt. Planen har planID 2018002.

Rådmannen

Les mer

Områdereguleringsplan for Kongsfjord og Veines

01. juli 2015

Vedtatt av kommunestyret 18.06.15 i sak 21/15.

Les mer

Områderegulering for Berlevåg sentrum, Havn og Revnes

26. juni 2013

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-2 har kommunestyret i Berlevåg i møte 25.06.13 godkjent områderegulering for Berlevåg sentrum, Havn og Revnes.

Les mer

Bebyggelsesplaner og reguleringsplaner for hytteområdene

25. mai 2009

Her finner du planbeskrivelser, bestemmelser og plankart i pdf-format for hytteområdene i kommunen. Klikk på artikkeloverskriften for å få tilgang til dokumentene.

Les mer