18. sep. 2020 kl. 13:41

ALT DU TRENGER Å VITE OM KORONA

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer
Berlevåg

Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan

I kommunestyrets møte 19. desember 2019, sak 17/19 ble detaljregulering for Berlevåg skole vedtatt. ...

Områdereguleringsplan for Kongsfjord og Veines

Vedtatt av kommunestyret 18.06.15 i sak 21/15.

Områderegulering for Berlevåg sentrum, Havn og Revnes

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-2 har kommunestyret i Berlevåg i møte 25.06.13 godkjent om...

Bebyggelsesplaner og reguleringsplaner for hytteområdene

Her finner du planbeskrivelser, bestemmelser og plankart i pdf-format for hytteområdene i kommunen. ...