Korona

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 ledd bokstav C