Korona

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1

Berlevåg kommunestyre har i møte 3. april 2020 fattet følgende vedtak:

- Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd bokstav c og d - Det etableres kontrollpost med smitteforebyggende funksjon ved Berlevåg Havn

- Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd, bokstav c. Det etableres landeveispost med smittevernfunksjon

- Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd, bokstav c og d. Det etableres lokale karantenebestemmelser i Berlevåg kommune.