Fjara

Det åpnes nå for å ta imot besøkende/pårørende til beboere på sykehjemmet/alderspensjonatet med noen begrensninger


  • Hver beboer kan ta imot to besøkende som først må ringe 458 79 941 for å avtale med sykeavdelingen på forhånd

  • Ytterdøren holdes fremdeles låst. Besøkende må ved ankomst ringe på og blir hentet av personalet

  • Besøket vil finne sted på venterommet til legetjenesten med helsepersonell tilstede

  • Det er viktig å være nøye med håndhygienen og holde minst en meters avstand fra beboer og personale

  • Besøkende skal være friske når de kommer på besøk! Hvis du nylig har vært syk skal du vente til du er helt «frisk» + 1 dag før du drar på besøk.

  • Besøk til beboere/pasienter med svært nedsatt allmenntilstand, som ikke greier å komme ut til venterommet, får ta imot besøkende inne på eget rom. Besøkende hentes og veiledes av personalet.