Berlevåg

Skatteoppkreverfunksjon statlig

Skatteoppkreverfunksjonen blir fra 29. oktober 2020 statlig. Alle henvendelser som gjelder skatteoppkreveroppgaver rettes til Skatteetaten fra denne dato.

Informasjon finner du på skatteetaten.no eller ta kontakt på telefon 800 80 000