Korona

JULEBORD, HJEMMEFESTER og HALLOWEEN

1) JULEBORD
Julebord blir definert som privat sammenkomst ved offentlig sted eller innleid/lånt lokale. Maks antall deltakere her blir 50.

Øvrige regler:

Arrangøren skal:
• sørge for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder, til de man ikke bor sammen med til vanlig (unntak fra avstandsregelen gjelder for gruppene angitt i covid-19-forskriften §13c).
• iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede.
• gjøre det mulig å ivareta god hygiene ved ankomst og underveis i arrangementet.
• skrive ned navn og kontaktinformasjon hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing, og slette informasjonen etter 14 dager.
• sørge for bordservering dersom arrangementet har skjenkebevilling.

2) HJEMMEFESTER
Om man skal ha en privat sammenkomst i eget hjem eller hytte anbefales maks 5 gjester i tillegg til de som er i eget hjem. Dersom alle gjestene er fra samme husstand kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn. Begrensingen på fem gjester gjelder ikke for barn som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

3) HALLOWEEN

Knask eller knep er en utendørsaktivitet for barn og unge, og så lenge de følgende smittevernrådene følges, anses smitterisikoen som lav

Som med alle andre arrangementer og sosiale sammenkomster for tiden er det særlig viktig at ingen syke deltar, og at alle husker på god hånd- og hostehygiene underveis.

Råd til gjennomføringen:
-Både de som ringer på og de som åpner døren må være friske.
-Gå i små grupper og med de man er sammen med til vanlig.
-Hold avstand til andre grupper dersom det oppstår kø utenfor enkelte hus.
-Den som åpner døren, er den som deler ut godteri. Husk rene hender, eller bruk skje/pølseklype.
-Vent med å spise godteriet til runden er ferdig og man har fått vasket/spritet hendene.
-Ikke del godteri.
-Ha gjerne en voksen med på runden: de kan sikre både smittevern og trafikksikkerhet i mørket.

 

Hilsen
Kommuneoverlege Jakob