Korona

Melding fra Berlevåg kommunes beredskapsgruppe

Vi oppfordrer Berlevågingene til å begrense sin reisevirksomhet generelt, og spesielt til områder med utbrudd av den engelske virusmutasjonen. Ta heller ikke i mot besøk fra de berørte kommunene.

Det gjelder kommunene som til enhver tid er definert i regjeringens skjerpede tiltak i tiden som kommer. Per nå er dette: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Kommuneoverlegen ber følgende personer kontakte Berlevåg legekontor på 78 78 21 00 for å avtale test:
1. Personer som har besøkt områder med utbrudd i løpet av de siste 14 dagene.
2. Tilreisende fra de aktuelle kommunene i tiden fremover.

Første test bør tas så snart som mulig etter ankomst, deretter på dag syv.
Vi anbefaler innreisende å begrense sin sosiale aktivitet og antallet nærkontakter til det minimale de første ti dagene etter ankomst.