Fiskebåter i havna

Informasjon om rekrutteringsfondet i Finnmark

Rekrutteringsfondet for fiskere i Finnmark er et lånefond som skal lette etablerings - og investeringsbarrieren, slik at nye fiskere lettere kan komme inn i fiskeryrket. Det kan søkes om lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy i åpen og i lukket gruppe. Fondet kan tilby lån til førstegangsinvestering i fartøy og kvote både i åpen gruppe og i lukket gruppe for fiskere som er 35 år eller yngre.Det kan i tillegg tilbys lån til utskifting av fiskefartøy og investering i kvoter for etablerte fiskere som er 35 år eller yngre.

Informasjonsbrosjyren inneholder all relevant informasjon for søkere til Rekrutteringsfondet for fiskere i Finnmark.