A-ordningen innføres 1. januar 2015

A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelser.

Rapportering av lønn- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå samles nå i a-meldingen. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgave, årsoppgave for arbeidsgiveravgift, terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-registeret. NB: Oppgaver som gjelder 2014 skal levers som før.

 

Første frist for a-meldingen er 5. februar

Arbeidsforhold og utbetalinger i januar skal rapporteres inn senest 5. Februar. A-meldingen kan sendes inn fra lønnssystem eller registreres direkte i Altinn.

 

Les mer på www.altinn.no/a-ordningen