ÅPNING AV SCOOTERLØYPER I BERLEVÅG

Alle scooterløypene i Berlevåg kommune er nå åpne for fri ferdsel.