ÅPNING AV SKUTERLØYPER

Følgende skuterløyper er åpnet for ferdsel fra 5/3-10:

Løype 5: Langvann - Rv. 890 ved Botndal
Løype 9: Austerbotn