Alle arealplaner for Berlevåg kommune er nå tilgjengelige på internett

Berlevåg kommune har vært med i et digitaliseringsprosjekt støttet av Kartverket og flere offentlige etater. Alle plankart og tilhørende plandokumenter er nå på nett. Som privatperson kan du nå se hva eiendommen din er regulert til, eller lagt ut til i kommuneplanens arealdel. Kopling til kartene er på koplingen nederst i artikkelen.

Berlevåg kommune har nå fått et digitalt planregister der alt av planinformasjon er lagt inn. Dette er et resultat av et digitaliseringsprosjekt støttet av Kartverket, fylkesmannen, vegvesenet og FeFo. Planer og plandokumenter som tidligere har vært i skuffer og arkivskap, og som få har hatt tilgang til, er nå åpent tilgjengelige for alle via internett. Dette innebærer en enorm effektiviseringsgevinst.

 

Kopling til plankartene og –dokumentene er på koplingen nederst i artikkelen. Under kommunenavnet merker du av for om du ønsker å se Reguleringsplan eller Kommuneplan. Plandokumentene kommer du til ved å klikke i kartet, velge Reguleringsplan el. Kommuneplan i den menyen som kommer opp i høyre marg, velge Reguleringsplan el. Kommuneplan en gang til, og så trykke på koplingen «Se plandetaljer i WebPlan». Da kommer du inn til planregisteret og får opp alle plandokumentene til den aktuelle planen. Her kan du også søke etter andre planer/plandokumenter ved å trykke på «Søk» øverst til venstre.  

 

Prosjektet har vært koordinert av Tana kommune.

 

https://www.kommunekart.com/?funksjon=VisKommune&kommunenummer=2024