Berlevåg kommune i solidaritet med Gamvik!

Berlevåg kommune vil i likhet med Vardø uttrykke støtte til Gamvik kommune i deres ankesak mot staten hva angår trålflåtens leveringsforpliktelser.

Utgangspunktet for tildeling av konsesjoner med leveringsforpliktelser, var å sikre forutsigbare og jevne råstoffleveranser til fiskeindustrien i fiskeriavhengige kommuner.

 

Gamvik kommunes beslutning om rettslig prøving av denne viktige saken, vil uansett utfall ha prinsipiell betydning for fiskerisamfunnene langs kysten. Berlevåg kommunes syn er at det er beklagelig at man er tvunget å gå til et slikt dramatisk skritt i et forsøk på å sikre at leveringsbetingelsene overholdes.

 

Under behandling i formannskapet i Berlevåg kommune 13. februar 2007, ble det derfor fattet følgende vedtak:

 

”Berlevåg kommune bevilger kr 30,- per innbygger som bidrag til Gamvik kommune til gjennomføring av rettssaken”.

 

Formannskapet

 

Fra venstre: Jørn Johansen, Terje Hansen, Janne Andreassen, Karsten Schanche og Jørn Stensvold