Velkommen til Berlevåg!

Berlevåg er en aktiv fiskerikommune geografisk plassert nordvest på Varangerhalvøya, på grensen til det mektige og ressursrike Barentshavet. Kommunens ca 1100 innbyggere er fordelt mellom fiskerihavnen Berlevåg og fiskeværet Kongsfjord - hvor det bor ca 30 personer.

torget_kveld_juletider

Landskap og fauna!

Beliggende på 70° nord består kommunens areal hovedsakelig av en arktisk og uberørt natur, som blant annet fremstår som et spennende område for geologisk interesserte. Det er svært gode fiskemuligheter, både på sjøen og i fjellet – hvor du finner svært mange gode ferskvann hvor storfisken trives godt. Kongsfjorden i Berlevåg er tilholdssted for én av de flotteste lakseelvene i Norge, som fra juni 2007 er regulert som vernet vassdrag. Langs kyststripen er det gode muligheter til å se sjeldne fuglearter, samt steinkobber som har tilholdssted lengst inne i Kongsfjorden. For øvrig oppleves kommunen som en utmerket destinasjon for jaktinteresserte, fordi området er tilholdssted for fjellrypa. Reinsdyr har i tillegg sommerbeite i kystområdene rundt Berlevåg.

bater_hydr

Næringsvirksomhet!

Fiskerinæringen er fortsatt den viktigste næringen i lokalsamfunnet, fordi en betydelig del av innbyggerne arbeider i fangst- eller mottaksleddet. Det finnes tre aktive fiskemottak, en kongekrabbeprodusent og en stor hjemmeflåte. I tillegg består næringslivet av flere handels- og servicebedrifter, som bidrar til et godt servicetilbud i kommunen. Her kan nevnes møbelbutikk, sportsbutikk, elektrobutikk, kunsthåndtverksbedrifter og to dagligvarebutikker. For øvrig har kommunen en reiselivsnæring som de seneste årene har vært i sterk vekst.

Nordover_mot_Ulve_bruket

Reiseliv / Turisme!

Natur- og kulturbasert aktivitetsturisme fungerer som ramme for reiselivstilbudet i Berlevåg kommune. Næringen har et bredt spekter av tilbud, som spenner fra interessante overnattingssteder til flere og ulike opplevelsesprodukter. Helse og personlig utvikling er en del av reiselivets produktspekter. Kommunen kan tilby flere oppmerkede naturløyper hvor det arrangeres guidede fotturer, samt andre severdigheter som du finner i lokalene til Berlevåg havnemuseum. For øvrig har Berlevåg et variert og spennende snøskuterløypenett med forbindelser til nabokommunene og til Finland (Arctic Trail). Er DU på jakt etter en ”Heftig og Begeistret” opplevelse i naturskjønne omgivelser, eller et opphold preget av personlig utvikling, ro og indre harmoni er Berlevåg en destinasjon vi mener vil oppfylle dine forventninger.

verre_vinter_vestover

Infrastruktur!

Kommunikasjon til og fra kommunen er god. Her vises til daglige Hurtigruteanløp og kortbaneflyplass med tre daglige ankomster og avganger via stamrutenettet og Widerøes flygninger til Kirkenes og Tromsø. I tillegg daglige bussavganger til Tana (E6) og Båtsfjord via helårs vei (RV890) av høy standard. Nærmeste større trafikk-knutepunkt langs landeveien er Tana Bru, som ligger en kjøretur på 134 kilometer fra tettstedet Berlevåg.

vagen_hostkveld

Hva kan vi tilby innflyttere til Berlevåg?

En kystbefolkning som ønsker alle velkommen til kommunen. En godt utbygd helsetjeneste med eget syke- og aldershjem, hjemmetjeneste, god legedekning og psykiatri- og tannhelsetjeneste. Kommunen har full barnehagedekning, barne- og ungdomsskole, skolefritidsordning og kulturskole med gode tilbud til barn og voksne. Videregående skole, grunnkurs 2000/2001, samt kinotilbud hver torsdag og søndag. Ishavshallen byr på ulike idrettsaktiviteter, blant annet badminton, fotball og styrketrening. For øvrig er kommunen preget av et meget aktivt lag- og foreningsliv med mange forskjellige aktiviteter, blant annet et sterkt og aktivt kormiljø. Vi ønsker deg velkommen til et innholdsrikt og levende lokalsamfunn!

Kontaktinformasjon:

Berlevåg kommune,

Sentralbord: Tlf: 78 78 20 00