TIL ALLE BERLEVÅGINGER

Janne Andreassen  002  Jeg vil med dette takke alle som bidro til å gjøre Berlevågkonferansen til en suksess. Kommuneadministrasjonen og noen av våre lag og foreninger la ned et stort arbeid for å få det hele til å bli en vellykket kveld. Og det ble det til gangs.

Jeg er stolt over at vi kan få til et så stort og vel gjennomført arrangement.
De tilbakemeldingene jeg har fått sånn umiddelbart etter konferansen går på at jeg ikke er alene om å føle stolthet.

Etter hvert som billetter ble hentet og antallet begynte å krype over 300 fikk jeg en følelse av noe i nærheten av skrekkblandet fryd.
Alle myter om at det ikke går an å arrangere noe for Berlevågingene ble avlivet. Det finnes engasjement hos oss, og det er interesse for utvikling.
Dette lover godt for fremtida, så derfor skal vi nå sette inn racergiret og få utviklet kommunen til verdens beste sted å bo og besøke.

Så langt ser det ut til at folk er bevisste på at Berlevåg er verdens nordligste SUTREFRI SONE. Jeg har siden fredag kun møtt blide og positive personer, og slik skal det fortsette. Sutring skal kun foregå utenfor kommunegrensa.