Dement

Dagaktivitetstilbud

Berlevåg kommune tilbyr dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.

Tilbudet skal bidra til meningsfulle dager hvor hver enkelt skal få gjøre aktiviteter man liker og finner nyttige. Det består av blant annet hjemmebesøk med fokus på sosiale, kognitive og fysisk stimulerende aktiviteter. Det vil også arrangeres felles sammenkomster i velferdens lokaler som bidrar til at man blir en del av et sosialt fellesskap.

Målet for tilbudet er:

• Å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag

• Å bygge opp under egenmestring tilpasset den enkeltes funksjonsevne

• At de som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig

• Å gi nødvendig avlastning for pårørende

 

Ved spørsmål eller behov for nærmere informasjon, kontakt Diane Stabell på telefon: 45 87 99 56