Destinasjonsutvikling Berlevåg.

Denne uken jobbes det videre med destinasjonsutviklingen i Berlevåg.

Det er viktig at så mange som mulig har påvirkningsmulighet på en utvikling av ”merkevaren” Berlevåg.
Ta deg tid til å svare på vedlagte spørreundersøkelse (link) og finn vedlagt den strategien som er jobbet frem til nå.