Berlevåg

DETALJREGULERING FOR STYRDALEN ER VEDTATT

Vi informerer om at kommunestyret i møte 16. juni 2022 har vedtatt detaljregulering for Styrdalen. Plandokumentene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, eller ved henvendelse til servicekontoret.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på planvedtaket. Klagen må være begrunnet, og må være sendt til Berlevåg kommune innen tre uker etter denne kunngjøring. Endelig klageinstans er Statsforvalteren i Troms og Finnmark.