Er du tilgjengelig nok for dine kunder?

Berlevåg og Båtsfjord kommuner har etablert en tilskottsordning for forretninger som ønsker å tilrettelegge slik at alle kunder, også funksjonshemmede, kan benytte dem. Søknadsfristen for 2007 er 1. april.
De fleste næringsdrivende vil ha flest mulig kunder – og kunder som kommer tilbake. Butikkkjeder og enkeltbedrifter bruker mye ressurser på reklame, merkevarebygging og ”riktig” innredning av lokaler for å stimulere til størst mulig omsetning. Men hjelper det hvis kunden ikke kommer seg inn i forretningen din, eller finner det han eller hun trenger?

Berlevåg og Båtsfjord kommuner er del av et landsomfattende pilotprosjekt som handler om Universell Utforming. Universell Utforming (UU) går ut på at alle, uansett funksjonsgrad, skal ha lik tilgang til private og offentlige tilbud i lokalsamfunnet.

Hvordan kan vi få det til? Ikke minst i gamle bygninger, som knapt nok er tilrettelagt for funksjonsfriske? Hva gjør vi for at alle som har permanent eller midlertidig nedsatt funksjonsdyktighet skal kunne besøke oss eller jobbe hos oss uten å behøve hjelp?

UU - prosjektet i Berlevåg og Båtsfjord kommuner har etablert en støtteordning for kunderettede bedrifter som ønsker å gjøre tilgjengeligheten bedre. Potten er ikke stor, og er nok best egnet for mindre tiltak, men:
Du kan få inntil 50% investeringsstøtte dersom du bedrer tilgjengeligheten for kundene dine! Ta kontakt med plan- og næringsavdelingen, tlf 78 78 20 30 eller epost bjarne.mjelde@berlevag.kommune.no hvis du ønsker mer informasjon. Denne informasjonen sendes også ut pr post og epost til næringsdrivende i kommunen.