Familiebarnehage

Berlevåg barnehage søker etter en familiebarnehageassistent i 100% stilling som kunne tenke seg å ha barnehage hjemme hos seg. Ordningen er midlertidig og oppstart er 15.01.11 og skal vare til ca. 15.07.11.
Familiebarnehagen knyttes opp mot Berlevåg barnehage og det vil bli gitt veiledning av førskolelærer 1,25 time pr. barn pr. uke.
Det betales ut kompensasjon for bruk av sengetøy, håndduker etc. på kr. 1000,00 pr barn pr. md.


Tilsetting gjennomføres i henhold til lover og avtaler og den som tilsettes må levere tilfredsstillende politiattest. Hjemmet må godkjennes av kommunen.

For mer informasjon, ta kontakt med styrer på tlf.78 78 20 90
Søknad med attester og vitnemål sendes:

Berlevåg kommune
Torget 4
9980 Berlevåg

Søknadsfrist: 22.10.10