Berlevåg fra lufta_600x345

Folkemøte om interkommunal kystsoneplan

FqlT 5Y 250FYAAAAASUVORK 5CYII=

Invitasjon til folkemøte om interkommunalt kystsoneplan for Gamvik, Tana, Berlevåg og Båtsfjord.

Er du bruker av eller engasjert på andre måter i det som går for seg i sjøområdene i nevnte kommuner? Da anbefaler vi at du deltar på et av møtene om bruk og rammer for framtidig arealbruk av sjøarealene.

Tana kommune tirsdag 24. oktober 2023: Rådhuset kl. 1700

Gamvik kommune onsdag 25. oktober 2023: Gamvik handel kl. 1600, Mehamn samfunnshus kl. 1800

Båtsfjord kommune torsdag 26. oktober 2023: Båtsfjord brygge kl. 1630

Berlevåg kommune torsdag 26. oktober 2023: Stortua (Berlevåg skole)  kl. 2000

 

Det blir varslet planoppstart i etterkant av møtene og gitt mulighet for å gi skriftlig innspill til planen, samt mulighet for ettersyn av planforslaget i løpet av 2024. 

Forsinkelser kan oppstå som følge av værforhold.

Velkommen!