Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai

Fylkesmannen i Finnmark  har forlenget åpning følgende snøskuterløyper til og med 10. mai 2015:

Løype 5: Fv. 890 Botndalen – Store Kløftvannet (stengt mellom Store Kløftvann til gammen)

Løype 6: Fv. 890 «Gamle kafeen» til nedre Kirkehøydevannet (stengt derfra til gammen)

Løype 7: Fra løype 5 i Botndalen til løype 10 (Oarddojávri)

Løype 10: Tilknytning til Båtsfjord kommune

Løype 11: Til kommunegrense mot Tana