Gratis datakurs for alle innbyggere i Berlevåg kommune

Vi minner om gratis E-læringskurs. Dette kursprogrammet gir en grundig, effektiv og interaktiv læring i grunnleggende IT-forståelse og Windows Vista, samt kontorstøtteprogrammene Word, Excel, PowerPoint, Access og Outlook.

Registreringsnøkkel fås ved å kontakte Servicekontoret på tlf. 78 78 20 00.