Havnestyret

Medlemmer: Varamedlemmer:
   
Willy Andreassen, leder Kenneth Hammari
Arne Dag Pedersen, nestleder Mikael Sivertsen
Elisabeth Bakke Rørslett Jonna Frantzen
Merete Ann Jensen June Løkka Hansen
   
Ansattes representant:  
Geir Krisitansen Jonny Bertheussen