Havnestyret

Medlemmer: Varamedlemmer:
   
Tore Væraas, styreleder Roxana Caballero
Linn-Mari Efraimsen Rasch, nestleder  
Anne G. A. Johnsen  
Arne Dag Pedersen  
   
Ansattes representant:  
Geir Krisitansen Jonny Bertheussen