Helsestasjon i Berlevåg

Helsestasjon i Berlevåg har en ansatt og har lokaler på Berlevåg helsesenter. Her finner du kontaktinformasjon og tjenestens formål/oppgaver.

 

Konstituert Helsesykepleier: Helena Laupstad
Direktenummer: 458 79 862
Besøksadresse: Berlevåg helsesenter, Iversens vei 1
Postadresse: Iversensvei 1, 9980 Berlevåg
 

 

Formål og oppgaver:

Helsestasjonen er et tilbud til barn mellom 0 til 5 år. Alle får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen, og tilbudet inkluderer også hjemmebesøk til nyfødte. Målet med dette er å fremme psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn, og bidra til oppfølging og henvisning videre ved behov. I tillegg er målet at foreldre opplever mestring av foreldrerollen, og bidra til et godt samspill mellom foreldre og barn. Helsestasjonen er også et gratis tilbud til ungdom opp til 20 år, hvor fokuset er på å fremme trivsel og mestring, forebygge uønskede svangerskap og seksuelt overførbare infeksjoner, og i tillegg forebygge og avdekke psykiske plager og lidelser.

Skolehelsetjenesten er og en del av tilbudet til barn og unge mellom 5 til 20 år. På skolen er helsesykepleieren tilgjengelig for drop-in hver mandag og fredag kl. 10-11, på kontoret nær resepsjonen. Dit kan elevene komme om de ønsker å snakke om noe eller stille spørsmål. I løpet av skoleåret foregår det i tillegg skolestartundersøkelser, helsesamtaler, vaksinering og undervisning til grupper/klasser.


 

Utleie av bilstoler og brystpumpe på helsestasjonen

På helsestasjonen tilbyr vi utleie av bilstoler og brystpumpe. Vi har inne totalt 3 bilstoler (kjøpt inn i 2019 og 2021): nyfødt-13 kg, 0-18 kg og 9-25 kg.

Vi har også inne en elektrisk brystpumpe (kjøpt inn i 2021). Pumpen kan pumpe en eller dobbelt. Pumpesett kan kjøpes av helsestasjonen.

Kontakt helsesykepleier på 458 79 862 om du ønsker å leie.

 

Nyttige lenker.

Ung.no

 

er en informasjonskanal og en spørretjeneste der ungdom anonymt kan stille spørsmål om for eksempel; helse, seksualitet, forhold, familie og rusmidler. 

Ammehjelpen.no

Gir informasjon, veiledning og støtte ved spørsmål omkring amming og morsmelk. De hjelper mødre via telefon, e-post og sosiale medier. 

Helsenorge.no

Under kategorien «helse og livsstil» finner du kvalitetssikret helseinformasjon om mange ulike temaer. 

Helsenett

Informasjonsside og spørretjeneste for alle.