Fiskebåter i havna

Høring - Kommunedelplan for Berlevåg industripark - Høringsfrist 4. september 2020

Formannskapet har i møte 16. juni vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for Berlevåg industripark (tidligere kommunedelplan for Revnes) til høring
og offentlig ettersyn.

Planforslaget med utredninger kan lastes ned fra Berlevåg kommunes hjemmeside www.berlevag.kommune.no


Planforslaget ligger også til gjennomlesning på kommunens servicekontor.


I forbindelse med høringen blir det holdt et åpent møte, sannsynligvis i uke 34 (tredje uken i august). Dette blir annonsert senere.

Hvis du har spørsmål til planforslaget kan du henvende deg til planlegger Bjarne Mjelde, tlf. 464 00 275,
eller e-post bjarne.mjelde@berlevag.kommune.no