Hovedutvalg for Helse- og omsorg - 2019 -2023

Medlemmer: Varamedlemmer:
AP   
Trine Larsen Jensen Trond Are Lund
Morten Olsen Raymond Olsen
Høyre  
Kine Astrup Ananiassen, nestleder Siv Hege Leirbekk
  Aksel Olsen
SV / SP:  
Trygve Daldorff, leder Anfrid Hojem
Oddrun Sollie Mirjam N. Hammeren
  Marie H. Olsen