Hovedutvalg for Helse- og omsorg - 2019 -2023

Medlemmer: Varamedlemmer:
AP / Høyre:  
Merete Ann Jensen, nestleder Elisabeth Bakke Rørslett
Morten Olsen Trond Are Lund
Trine Larsen Jensen Raymond Olsen
Jarmo Finnestrand, leder Ingrid Mikalsen
  Torunn Eriksen
SV / SP:  
Trygve Daldorff Hilde Mathisen
  Anfrid Hojem