ILDSJELENE - EN UTDØENDE RASE

Janne Andreassen  002  I Berlevåg blant våre knappe 1100 innbyggere finnes mange ildsjeler. Dokumentasjon på dette er vårt mangfoldige lag- og foreningsliv. De aller fleste av disse lag og foreninger er en gang startet opp av en eller flere ildsjeler, og senere drevet videre av en eller flere ildsjeler.

Aktiviteten hos forskjellige lag og foreninger ser en varierer over tid. Eksempelvis kan en se skolemusikken som lå nede noen år før den ble hentet frem igjen.

Når det gjelder lag og foreninger som ikke organiserer aktiviteter for barn og unge, så er gjennomgangstonen at det er vanskelig å rekruttere nye medlemmer. Enda vanskeligere er det å få folk til å ta styreverv. Mange ledere blir sittende år etter år, av frykt for at ingen andre overtar vervet, og viderefører lagets aktivitet.

Erling Moldvik stakk innom ordførerkontoret med et hjertesukk.
I 12 år har Erling og Eva Moldvik vært hhv. leder og kasserer i Berlevåg hagelag.
Hagelaget har mange aktive medlemmer som utviser et stort engasjement og gjør en fantastisk innsats for laget og Berlevåg. Vi kjenner alle til salg av sommerblomster, planting av blomster i bed og krukker. I tillegg har de ansvaret for å stelle omkring 60 graver for pårørende som ikke bor i Berlevåg. Som leder og kasserer av laget er det mye planleggingsarbeid som skal gjøres før og etter denne hektiske sommersesongen.
Hjertesukket fra Erling var at han og Eva nå føler de gjennom 12 år har gjort sin innsats som leder og kasserer av hagelaget, men til tross for mange aktive medlemmer, er det vanskelig å få avløsning som leder og kasserer for laget.

Hagelaget er bare ett av lagene som gir uttrykk for dette problemet. Fotballklubben har manglet leder det siste året, slik at nestleder har måttet fungere som leder.
Denne problemstillingen vil over tid påvirke aktiviteten for våre fritidsaktiviteter.

Det er ikke bare i Berlevåg vi ser dette problemet. Norges idrettsforbund forteller at dette er situasjonen over hele landet.

Hvorfor er det vanskeligere nå enn tidligere å skaffe styremedlemmer for frivillige lag og foreninger?
Er det vanskeligere å være leder nå enn tidligere?
Bryr vi oss generelt mindre om slike oppgaver hvis det ikke gir oss personlig noe tilbake?

Skal våre barn og vi selv ha fritidsaktiviteter i mer organisert form, må vi stille opp og gjøre en innsats selv.
Ildsjeler som setter i gang aktiviteter må få støtte og avløsning.