vaksine-ill

Influensavaksine og koronavaksine høsten 2023

Helsestasjonen blir å ha drop-in: 

ONSDAG 29.11.23 Klokken 09:00-12:00

ONSDAG 06.12.23 Klokken 12:00-15:00

ONSDAG 13.12.23 Klokken 09:00-12:00

Om drop-in dagene ikke passer kan dere sende melding til 458 79 862.

 

«Influensavaksine

150 kr

 Influensavaksine anbefales til:

- Alle over 65 år

- Gravide etter 12 svangerskapsuke (kan få før om det er tilleggs risiko)

- Prematurfødte barn (særlig født før uke 32) fra 6 mnd til 5 år

- Barn og voksne i risikogruppe (se link)

- Helsepersonell

- Personer som bor med immunsupprimerte 

Les mer: https://www.fhi.no/va/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

 

 

Det er mulig å ta vanlig influensavaksine samtidig med en oppfriskningsdose med koronavaksine.

 

Vi har også Pneumokokkvaksine (lungebetennelse) for voksne (65+) til 350 kr (varer i 6 år). Mer info: https://www.fhi.no/va/voksenvaksinasjon/pneumokokkvaksinasjon-for-voksne/

Pneumokokkvaksine kan tas samtidig med influensavaksine, men ikke med koronavaksine, da bør det gå en uke imellom.

«Koronavaksine

Gratis

Vi har også fått inn koronavaksine, hvor man kan møte til samme drop-in tider som influensavaksine. Koronavaksinen er gratis for alle. 

 

Om ikke drop-in dagene passer kan dere sende melding til 458 79 862.

 

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

- Personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere

- Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe

- Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

- Barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 

- Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 

 

Det er den oppdaterte vaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5 som tilbys i høst. Denne vaksinen dekker undervarianter av koronaviruset, omikron som sirkulerer nå. Vaksinen kan gis til barn fra 6 måneder og benyttes både til grunnvaksinasjon og som oppfriskningsdose. 
 

Barn fra og med 5 år og voksne som omfattes av anbefalingene for høsten 2023 skal ha én dose uavhengig av om de er vaksinert tidligere eller ikke. Barn i risikogrupper fra og med 6 måneder til og med 4 år som ikke tidligere er vaksinert skal vaksineres med 3 doser. 

 

Mer info: https://www.fhi.no/ss/korona/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

 

Om du lurer på noe kan du ta kontakt med helsesykepleier Helena på 458 79 862, eller kontakt din fastlege om du er usikker. 

 

Hilsen Berlevåg helsestasjon