Feiing

Informasjon - Feiing og Tilsyn ved Hytter/Fritidsboliger

Berlevåg kommune har inngått avtale med Brannforebygg AS om feiing og tilsyn av hytter/fritidsboliger. Brannlovens Forskrift om brannforebygging §17 pålegger kommunene å sørge for at piper og ildsteder som er i bruk blir feiiet og kontrollert.

Eiere av fritidsboliger vil bli kontaktet direkte av representant fra Brannforebygg AS for avtale om tidspunkt for utførsel.

 

Hytte/fritidseiendommer(områder) som er enklest å nå med snøskuter vil prioriteres i så langt det lar seg gjøre. Feiing er planlagt påstartet i Gulgo i uke 13/14, feiingen vil fortsette, samt foregå fram til og med vår, sommer og utpå høsten.