Berlevåg havn 1

Informasjon fra Mattilsynet til kommunene i region nord om fugleinfluensa på villfugl

Fugleinfluensa på villfugl – situasjonen i region nord  

Det har vært flere påvisninger av høypatogen fugleinfluensa blant villfugl langs deler av norskekysten og en påvisning på Svalbard, de siste ukene. Mattilsynet mottar mange meldinger om syke og døde villfugler, og vurderer alle meldinger som kommer inn. Vi prioriterer å ta ut prøver fra områder der det ikke er påvist høypatogen fugleinfluensa tidligere og fra arter som ikke allerede har påvisninger. Vi prioriterer også å ta ut prøver i fjørfetette områder.  

Informasjon til hobbyfjørfehold, kommersielle fjørfehold og veterinærer 

Mattilsynet region nord sender ut informasjon om situasjonen til hobbyfjørfehold, kommersielle fjørfehold og privatpraktiserende veterinærer. Høy biosikkerhet er den viktigste enkeltfaktoren for å forebygge utbrudd hos fjørfe, derfor oppfordres alle fjørfeholdere til å ha høyt fokus på smittevern. Det er foreløpig ikke innført portforbud og andre restriksjoner i Nordland, Troms og Finnmark.  

 

Veterinærinstituttet påpeker at fjerning av døde fugler vil bidra til å minske smittepresset  

Det er en risiko for at høypatogen fugleinfluensa vil kunne overføres fra døde fugler til viltlevende åtselspisende fugler og pattedyr. Fjerning av døde fugler vil bidra til å minske smittepresset. Mattilsynet har ikke ressurser til å samle inn døde fugler selv, og vi er avhengige av et godt samarbeid med andre etater for å få gjennomføre dette. 

Denne informasjonen sendes ut for å forberede kommunene på at Mattilsynet kan komme til å ta kontakt ved behov for hjelp til innsamling av døde fugler. Hvis kommunen får melding om mange døde fugler i et område ber vi kommunen kontakte lokalt Mattilsyn for å finne løsning på håndtering og opprydding. 

 

Hilsen   

 

Torkjell Andersen 

Fungerende regiondirektør Mattilsynet region nord