Janne Andreassen 002_350x233

INFORMASJON FRA ØFAS

Vi har i den senere tid sett en del avisoppslag der politikere i Tana stiller kritiske spørsmål til drift av ØFAS. Kritikken har gått på pengebruk, dårlig informasjon og ikke minst utslipp fra avfallsdeponiet.
At ØFAS ikke informerer godt nok vil jeg avvise. Alle eierkommunene har valgt en representant til styret, og styret og administrasjonen har innkalt til eiermøter når det har vært noe å informere om utenom representantskapsmøtet.

På bakgrunn av ovennevnte medieoppslag har Administrerende direktør Frode Karlsen valgt å sende ut et informasjonsnotat:

Hei
Viser til det ekstraordinære representantskapsmøtet i ØFAS hvor jeg lovte å komme med en informasjon vedr siste tids medieoppslag. Vil under komme med en kort redegjørelse for siste tids oppslag

Økonomi
Når det gjelder de påstandene som er fremsatt vedr økonomi, så er det ikke så mye å kommentere. De faller på sin egen urimelighet og bærer preg av at man ikke forstår at ØFAS er et konsern hvor datterselskaper gjør egne selvstendige oppgaver.
-ØFAS ANS har ikke kjøp vogntog og biler, men har kjøp 100% av aksjene i A. Masternes Transport AS som har renovasjonsbiler og vogntog.
-ØFAS ANS har ikke kjøp firmabiler, men leaser en personbil til administrasjonen for å redusere kjøregodtgjørelse kostnadene.

Det som jeg synes var beklagelig var påstandene fra Tana Kommune om at vi bevist unnlater å informere om større investeringer og prosjekter. Dette ser jeg på som solo utspill og skudd fra hofta fra enkelte opposisjonspolitikere for å skape saker. Alt av nødvendig info blei gitt på representantskapsmøtet i desember 2007 samt ligger på våre intranettsider.

Deponiet
Når det gjelder deponiet så er det viktig å være klar over at:
-deponiet lekker IKKE kvikksølv eller andre miljøgifter.
-deponiet er ett av de sikreste deponiene i Norge.
-det er bygd 4-5 eksakt tilsvarende deponier i Norge, som har fått utslippstillatelse.

Vi har som kjent fått et varsel om vedtak fra Fylkesmannen. Hvis vedtaket går igjennom slik det er fremsatt vil det innebære at vi må begynne med en avslutning av celle 3 innen 1. juli 2009.

Administrasjonen i ØFAS forholder seg til faglige konsulenter som er på doktorgradsnivå innen faget.
Konsulentene er krystallklare på at Fylkesmannen tar feil på flere punkter og anbefaler oss på det sterkeste å påklage dette vedtaket.

Vi jobber nå med to løsninger:
1. Imøtekomme noen av de påleggene Fylkesmannen vil komme med for å få godkjent celle 3
2. Bygge ut en ny celle 4.
Når det gjelder selve innholdte i brevet så er det flere av konklusjonene som ikke er konsistente, og vi er ganske sikker på at vi med mindre tilpassninger vil få tillatelse fra Fylkesmannen / SFT til å fortsette.
Fylkesmannen har i denne saken vært litt feig ved å spille ballen videre til SFT. Det er 4-5 deponier andre steder i Norge med eksakt samme oppbygning som har fått utslippstillatelse.
ØFAS har tatt og tar dette selvfølgelig seriøst, og vi forholder oss til lovverket og gjeldende utslippstillatelse fra Fylkesmannen.

Det som gjøre at deponiet på Gassanjarga uforskyldt kan få skylden for utslipp er de gamle nedlagte fyllingene som ligger i samme område.

Ring eller send mail hvis dere trenger ytterligere informasjon.

Mvh
Frode Karlsen
Direktør
ØFAS ANS