Informasjon om bassengprosjektet

Berlevåg kommune har mottatt alle anbudene på bassengprosjektet og totalsummen endte på over 90 millioner.

Dette er langt over den vedtatte økonomiske rammen for prosjektet og kan ikke realiseres slik det er prosjektert. Bygget som Unionconsult har prosjektert for Berlevåg kommune har hatt fokus på det arkitektoniske. Både materialvalg, utførelse og bygningsform har vært meget kostnadsdrivende.

 

Formannskapet vedtok 08.03.18 å avslutte kontrakten med Unionconsult for så å gå videre med prosjektet selv. Vi ønsker å opprettholde romfunksjonene, men forenkle bygget betraktelig. Det blir fokus på materialbruk som gir gode betingelser for drift og vedlikehold samtidig som det ikke er kostnadsdrivende.

 

Det tas sikte på ny anbudsrunde med innlevering i slutten av mai 2018. Går alt etter planen kan vi ha oppstart av grunnarbeid i september 2018.