Informasjon - svømmebasseng

Kommunestyret har vedtatt bygging av nytt svømmebasseng i Berlevåg. Prosjekteringen ble igangsatt allerede våren 2016.

For å sikre et best mulig prosjekt har det frem til nå blitt brukt mye tid til detaljplanlegging av anlegget. Her har kommunen inngått avtale med rådgivingsselskapet UnionConsult. Disse har nå varslet at prosjektet legges ut på den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser (Doffin), så snart som mulig og seinest innen september i år. Byggestart kan da antas vil skje seinvinteren/våren 2018. Byggetid vil avhenge av hva valgt entreprenør klarer å få til, men vi håper og tror at vi skal ha klart et nytt flott bassenganlegg til glede for alle innbyggere i Berlevåg  innen ett år etter igangsetting.