INFORMASJON VEDRØRENDE BRUK AV KOMMUNALE BYGG

I forbindelse med branninspeksjon av bygg i Berlevåg kommune har kommunen mottatt bruksforbud og begrensninger på bruk av bygg. Byggene det gjelder er vist under.
Skolen:
Det ble nedlagt forbud mot bruk av gymnastikksal i skolen på grunn av manglende alternativ rømningsvei, delvis blokkert hovedrømningsvei, mangelfullt brannalarmanlegg og manglende ledesystem. Det ble også nedlagt forbud mot overnatting i skolen på grunn av mangelfullt brannalarmanlegg, ledesystem og ingen fungerende brannskillekonstruksjoner.

Samfunnshuset:
Det ble nedlagt forbud mot bruk av Ungdomsklubbens lokaler i 2. etasje og Lillesalen på grunn av manglende alternativ rømningsvei, manglende brannalarmanlegg og ingen fungerende brannskillekonstruksjoner i bygget.

Kirken:
Persontallet ble satt til maksimalt 90 personer på grunn av mangler ved rømningsveiene.

Berlevåg kommune er klar over at dette vil berøre noen lag og foreninger i forbindelse med arrangement i løpet av sommeren. Vi skulle gjerne sagt at vi setter alle kluter til og utbedrer raskt slik at færrest mulig blir berørt, men utgiftene er nok dessverre for høye til at dette er noe som kan tas raskt. (Raskt les, før sommer i Berlevåg)

Berlevåg kommune beklager ovenfor de lag og foreninger som blir berørt, men har ingen myndighet til å overprøve den beslutningen som er tatt. Lag og foreninger som trenger overnatting, øvingslokaler og andre samlingslokaler i sommer må søke andre løsninger.