Høring - Detaljregulering for Berlevåg skole

26. august 2019

Høringsfrist - 26. august 2019 - 28. oktober 2019

Les mer

Planstrategi for Berlevåg kommune 2010-2013

01. februar 2012
Kommunestyret behandlet og godkjente planstrategi for Berlevåg kommune 25.02.2010. Planstrategien ble implementert i tråd med kravene i den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft i 2009. Klikk på overskriften til artikkelen for å laste ned planstrategien i PDF-format.
Les mer

Overordnet ROS-analyse for Berlevåg kommune

26. april 2010
Overordnet ROS-analyse for Berlevåg kommune ble vedtatt av kommunestyret 22. april 2010.
Les mer

Trafikksikkerhetsplan for Berlevåg kommune 2010-2013

11. september 2007
Her finner du gjeldende trafikksikkerhetsplan for Berlevåg kommune.
Les mer

Strategisk Utviklingsplan 2006 - 2018

15. februar 2007
Gjennom dette plandokumentet kan du oppdatere deg på Berlevåg kommunes viktigste utviklingsrelaterte satsingsområder
Les mer

Hovedplan vann, Berlevåg kommune

15. februar 2007
Her finner du konkret informasjon om planene for vannforsyningen I Berlevåg kommune.
Les mer