Kommunalt miljøforum

Den 21.11.2013 ble det opprettet et kommunalt miljøforum som pr. nå er et sammarbeidsprosjekt mellom Berlevåg Kommune og Politiet.

Tilstede på møtet var det 2 representanter fra Berlevåg Kommune og 2 representanter fra Politiet.

Målet med forumet er å opprette et bedre og tettere samarbeid mellom etatene, for å få en bedre oversikt over nødvendige tiltak i kommunen. I første omgang ønsker vi å legge vekt på miljøområdet forurensning.

Andre ting som forumet kommer til å jobbe med er i første omgang;

 • Faunakriminalitet (Reirplyndring, ulovlig fiske osv.)

 • Motorferdsel i Utmark, blant annet presisering rundt lovlig kjøring i scooterløypene på vinterstid.

 • Plan- og bygningsloven: Befaring i kommunen med representant fra både politi og Kommunen, med hensikt å få oversikt over områder som kan være farlig for allmennheten, t. eks  falleferdige bygninger. Dette ønskes også i forebyggende øyemed.

 • Forurensning: Til det tidspunkt møtet ble avholdt har det allerede kommet inn flere meldinger om at folk har kastet forskjellig søppel og avfall ulovlig.  Representanter fra Politiet og Kommunen har vært på befaring og avdekket flere plasser det over lengre tid har vært dumpet søppel. Noe av dette har blitt etterforsket av politiet, og forelegg har blitt utstedt. Dette vil vi også i fremtiden ha særlig fokus på. Andre ting som vil bli sett på er hensatte bilvrak osv.

  Vi ønsker også å se på dette med gratis søppeltømming for kommunens innbyggere, og får et kostnadsoverslag på dette.

   

  Gruppen ønsker å møtes minimum kvartalsvis, og utover det etter behov. Gruppen har også engasjert en ekstern foreleser på området Forurensning, og her vil vi invitere de vi mener dette er relevant for.

   

  Bedrifter, lag og foreninger som har interesse av dette bes ta kontakt med enten Politiet eller kommunen.