doc_10134

Økning i bevilling til kommunalt næringsfond i 2020 som følge av covid 19

Kommunalt næringsfond 2020

Berlevåg kommune tildeles kommunalt næringsfond for 2020 på kr 1 700 000 fra Finnmark fylkeskommune.

Disse midlene går til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av Covid-19.

Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.


Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

 

Søknad om støtte fra næringsfond kan sendes via regionalforvaltningen ,  eller til postmottak@berlevag.kommune.no​

Kommunens næringsutvalget behandler næringsfondsaker.