Kontrakt på bygging av ny skole underskrevet i dag

Kontrakt signert mellom ordfører og Torleif Johansen fra T.Johansen Drift AS