Kontrollutvalget 2019 - 2023

Medlemmer: Varamedlemme:
Frank Tore Nygård, leder Ingmund Amundsen
June Marit L. Hansen, nestleder

Trine Andreassen

Dan Svendsen Noralf Ask
Rita Andreassen Eirik Nilsen
Arild Hammeren Svein Åge Ankjær
  Johanne Johnsen