Kontrollutvalget 2019 - 2023

Medlemmer: Varamedlemme:
Frank Tore Nygård, leder Noralf Ask
Linda Johansen, nestleder

Ingmund Amundsen

Dan Svendsen Trine Andreassen
Rita Andreassen Eirik Nilsen
Arild Hammeren Svein Åge Ankjær
  Johanne Johnsen              
  Margherita Mander