Lærerutdanning i Porsanger

Porsanger kommune har tidligere vært pådrivere for å få oppstart av desentralisert lærerutdanning, lokalisert i Porsanger. Dette arbeidet er nå tatt opp igjen.
Porsanger kommune er nå i dialog med høgskolen i Finnmark for å se på muligheten for oppstart av et samlingsbasert studietilbud med studiestart høsten 2011.

I utgangspunktet er det planlagt en samlingsbasert desentralisert utdanning med 4 ukes samlinger pr halvår. Vi jobber også med muligheten for å følge undervisningen via telematikk.

I samtale med Høgskolen er vi blitt enig om at det minimum må være 30 kvalifiserte søkere for at studiet skal kunne startes.

Vi oppfordrer derfor alle interesserte om å melde dette til kontaktperson Vera Meyer i Porsanger kommune på vera.meyer@porsanger.kommune.no

Ønskes mer informasjon, ta kontakt på mail eller tlf 93253201.