Fiskebåter i havna

Ledsager for pasientreiser

Berlevåg kommune har en del eldre befolkning som periodevis må reise til sykehus (Kirkenes og UNN)med taxi/fly og ikke noe pårørende som kan reise med.

Av den grunn har vi behov for ledsager (reisefølge) for noen av disse reisene. Ledsagers rolle er noe varierende:

  •  Brukeren ikke finner fram på flyplasser og på sykehus
  • Ustødig gang funksjon har da behov for litt støtte til å gå inn/ut av bilen o.l
  • Den som er ledsager vil få spesifikk informasjon om evt bistandsbehov for hver enkelt  bruker de skal reise med.

 

Vil du vite mer ta gjerne kontakt med avd.leder for hjemmetjenesten: Merete A Jensen på mobil nr 458 79950