Korona

Lettelser i koronaregimet fra og med i dag, fredag 16. april 2021

Regjeringen har startet det som kalles en gradvis gjenåpning av landet. Vi er nå inne i Trinn 1 (av 4), også kalt forberedende fase. Endringene er ikke store, men vi vil fremheve noen punkter:

  1. Breddeidrett og fritidsarrangementer. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter. Unntak fra 1 meters regelen. Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune. Inntil 100 på innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Voksne kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og med minst 1 meter avstand. Utendørs kan voksne drive organisert trening og aktivitet med minst 1 meter avstand.

Konklusjon: Treningsrommet og idrettshallen åpnes for aktivitet, med de begrensninger som nevnt ovenfor.

  1. Skjenkestoppen oppheves. Det er fra og med i dag tillatt å skjenke alkohol frem til kl. 22 hver dag, så fremt det også serveres mat.
  2. Kravet til hjemmekontor myknes opp.
  3. Sosiale møter i private hjem: inntil fem gjester, men flere hvis gjestene kommer fra samme husstand.
  4. Reiserådene fortsetter i stor grad som før. Reiser i inn- og utland frarådes såfremt de ikke er nødvendige.

 

For mer informasjon, besøk regjeringens eller FHIs hjemmesider.

 

Vi minner også om at alle som ankommer kommunen fra områder med høyere smittetrykk oppfordres til å teste seg snarest mulig etter ankomst og før man går på jobb eller deltar i sosiale aktiviteter. Testing bestilles på tlf. 78 78 21 00.