LITT AV HVERT FRA BERLEVÅG UKE 39

Ordfører Janne  Det er ingen tvil om at nå er det høst. Og med høsten kommer mørket. Med overskyet vær som vi har hatt mye av denne høsten, så har det blitt mørkt tidlig på ettermiddagen.

Jeg er overrasket over hvor dårlig Berlevågingene er til å bruke refleks. Joggere er vel de eneste vi kan skryte av. Denne gruppen vegfarende er flinke til å bruke refleksvest, men dette gjelder kun noen få voksne mennesker.
Overraskende er det å se så få barn iført refleksvest eller annen form for refleks.
Det er skremmende å se hvordan barn på småskoletrinnet leker på kryss og tvers av vegbanen, gjerne på sykkel, men helt uten refleks. Heldigvis har det ikke skjedd større ulykker enda. Med synkende temperaturer kan det bli vanskelig for bilførerne å stoppe for en mørk skygge som plutselig dukker opp foran bilen.
Jeg oppfordrer alle både barn og voksne til å ta frem refleksene og bruke dem. Vi har ingen å miste.

I kommunestyremøtet 16. september ble endring av gebyrer for byggesaksbehandling vedtatt.
Som andre kommunale gebyrer skal også disse fastsettes etter selvkostprinsippet. Disse gebyrene har vært mer eller mindre uforandret i lengre tid, og når det nå var kommet ny plan- og bygningslov var det på tide med en gjennomgang.
Endringene samlet sett medførte ingen økning. For nybygg er gebyrene vesentlig lavere enn før. Vi har fått et regulativ som er enklere og mer oversiktlig.
Ny plan og bygningslov har fjernet ”melding om tiltak” fra regulativet. Dette erstattes av tiltak som ikke krever søknad dersom tiltaket er i tråd med arealplan. Tidligere søknad om byggetillatelse er delt opp i to: Tiltak som krever ansvarlig søker, og tiltak som kan forestås av tiltakshaveren selv.

Til sist vil jeg oppfordre Berlevågingene til å ta en tur gjennom kulturminneløypa.
Museet fikk i fjor penger til skilting av denne løypa, og nå er skiltene på plass. Praktiske og solide skilt er plassert ute langs hele løypa.
Skiltene gir mye informasjon om molobygginga, og kan være en fin historietime ute i det fri.