Løypebeskrivelse for snøskuterløyper i Berlevåg kommune

Nummer

Tittel

Beskrivelse

Løype 1

Fv.890 ved Vestre Kirkegård – Gulgofjorden

Fra Fv. 890 ved Vestre Kirkegård (nykirkegården), via Møtevarden, Midtfjellet, Sløketoppen og Langvannet til Gulgofjorden.

Løype 1A

Svartvassmyra /Breidalen – Møtevarden

Tilfartsvei til løype 1. Fra Svartmassmyra via Breidalen opp til Møtevarden.

Løype 2

Fv.890 ved Vestre Kirkegård – Store Molvik

Fra Fv. 890 ved Vestre Kirkegård langs vei til Store Molvik.

Løype 3

Skonsvikdal – Kvitnes

Fra løype 2 ved «grustaket» over fjellet langs den gamle telefonlinja ned Kvitnesdalen til hyttefeltet på Kvitnes. 

Løype 4

Store Molvik via Raggosletta til Løype 1

Fra Store Molvik via Raggosletta til løype 1.

Løype 5

Langvannet – Fv. 890 ved Botnelvdal

Fra Langvannet via Risfjordkrysset og Botnelvdalen til Løype 7 ved Fv.890.

Løype 6

Gulgofjorden –Løslemdalen (Roapmejohka) – Liboklubben

Gulgofjordløypene splittes i tre grener rundt fjorden.

Nord: Fra Gulgofjorden og nordover mot løype 1.

Sør: Fra Gulgofjorden mot sørsida til Liboklubben.

Øst: Strekker seg østover fra Gulgofjorden til områdene sør for Ruopmejohka og Luostelanleahki, forbi disse to områdene og tilbake vestover og sørvestover til Gulgofjorden.

Løype 7

Kongsfjord – Buetjernet

Fra Fv. 890 i Kongsfjord over Hergevatnfjellet ved Hergevannet, via Nikko-Per-dalen til Fv. 890 ved Vesterelva. Derfra langs Fv. 890 til enden av søndre del av gammelveien over fjellet til sørsiden av Firkantvannet og møter Løype 9.

Løype 8

Nikko-Per-dalen – Risfjordkrysset

Fra løype 7 i Nikko-Per-dalen over Lomtoppvatnan til Risfjordkrysset/Doktorgammen.

Løype 9

Risfjordkrysset –Kjerkhaugvatna –Buetjernet

Fra Risfjordkrysset/Doktorgammen via Kjerkehaugvatna, Lille Kløftvatnet, Firkantvannet og Vidartjern til nordsiden av Buetjernet.

Løype 10

Buetjernet – Oarddo – tilknytning til Båtsfjord kommune

Fra nordsiden av Buetjernet langs kraftlinje til Oarddo via Magisterhøgda.

Løype 10A

Oarddohøyda – Kommunegrense Båtsfjord

Fra Oarddohøyda til kommunegrensen Båtsfjord kommune.

Løype 11

Gednje Kryss – tilknytning til Tana kommune

Fra Løype 10 til kommunegrensen Tana Kommune.

Løype 12

Skonsvikveien 17 – Vestre Kirkegård

Tilfartsløype. Fra Skonsvikveien 17 til Vestre Kirkegård langs Fv.890.

Løype 13

J. M. Withs gate 21 – Svartvassmyra

Tilfartsløype. Fra J.M. Withs gate 21 til Svartvassmyra (nedenfor Breidalen).

Løype 14

W. Grundts gate 1 –  Svartvassmyra

Tilfartsløype. Fra W. Grundtsgate 1 til Svartvassmyra.

Løype 14A

Søndregate 19 – Løype 14

Tilfartsløpe. Fra Søndregate 19 til løype 14.

Løype 14B

Østragate 3 – Løype 14

Tilfartsløpe. Fra Østragate 3 til løype 14.

Løype 15

Øvreveien 9 – Løype 1

Tilfartsløype. Fra Øvreveien 9 til løype 1.

Løype 15A

Stensbakken 9 – Løype 15

Tilfratsløype. Fra Stensbakken 9 til løype 15, tilkobles der videre til løype 1.

Løype 16

Skonsvikelva – Midtfjellet

Fra Løype 2 i Skonsvikdalen til Løype 1 på Midtfjellet.

Løype 17

Skonsvikelva ved Sørdalen – Sløketoppen

Fra Løype 2 i Skonsvikdalen via Sørdalen til Løype 1 ved Sløketoppen.

Løype 18

Store Molvik – løype 17

Fra Løype 2 i Store Molvik til Løype 17 i Sørdalen.

Løype 19

Storelvdalen – Raggovidda

Fra Løype 1 ved Storelvdalen/Raggosletta til Løype 5 via Raggovidda.

Løype 20

Store Kløftvannet – Lille Kløftvannet

Fra nordsiden av Store Kløftvannet i løype 5 over Store Kløftvannet til Lille Kløftvannet til løype 9.

Løype 21

Fv. 890 ved Vesterdalen – Austerbotn

Fra Fv. 890 i Kongsfjorddalen ved Vesterdalen til Austerbotn.

Løype 22

Fossvatna – Vidartjernet

Fra Fv.890 ved Fossvatna til Løype 9 ved Vidartjernet.

Løype 23

Hytteområdet Buetjernet – Løype 9

Fra parkeringsplassen ved Buetjernet til Løype 9 nord for Buetjernet.