LOSA I BERLEVÅG

Det viser seg at i de fem årene LOSA har eksistert i Berlevåg har antallet praksisbedrifter blitt redusert.

Vi anser det som meget viktig å opprettholde denne formen for videregående skole i Berlevåg. Både lokalt regionalt og sentralt er det et uttrykt mål å få flere til å ta høyere utdanning. For å nå dette målet må vi først få ungdommene til å gjennomføre videregående skole.
Etter innføring av LOSA har andelen elever som faller fra i løpet av 1. skoleår på videregående, blitt redusert. Frafallsprosenten i Finnmark har vært så høy som opptil 40 % på enkelte skoler. Gjennomføringsgraden i LOSA er 87 - 88 %.

Ved at ungdom blir mer kjent med det lokale næringslivet vil tilknytningen til hjemstedet styrkes. Det er ønskelig at så mange som mulig på sikt etablerer seg i hjemkommunen, og LOSA regnes som en viktig brikke også her.

Skal vi opprettholde denne formen for videregående utdanning i Berlevåg er vi avhengig av næringslivets deltakelse. Det er derfor behov for å evaluere ordningen så langt, både for å få kartlagt årsaken til frafall av praksisbedrifter og for å komme fram til tiltak som kan bedre situasjonen.

Den 20.10.09 ble det holdt møte med næringslivet i Berlevåg. Målet med møtet var å få frem positive og negative erfaringer fra de som hadde hatt ”LOSA-elever” i sin bedrift. Beklageligvis var det lav oppslutning fra næringslivets side.

I møtet ble det fra de fremmøtte næringslivsrepresentantene gitt tilbakemeldinger som det vil jobbes videre med.

Med utfordringene for skoleåret 2010/2011 er det viktig å skaffet flere praksisplasser.
Det ble diskutert mulighetene for at flere bedrifter kan samarbeide om elever. Samarbeidet gjøres for at elevene skal få tilstrekkelig bred kjennskap til faget, og dette kan gjøre det lettere for praksisbedriftene.

LOSA-modellen for videregående utdanning kan også være en fin mulighet for næringsdrivende til å rekruttere personell.

Skolen vil i år som tidligere år gjennomføre en ”yrkesmesse” for ungdomsskoletrinnet og for LOSA-elevene. Dette vil gå av stabelen den første uka i desember. Vi håper flest mulig av våre næringsdrivende setter av tid til å delta på dette arrangementet. Det er en fin mulighet til å presentere egen bedrift, og gi informasjon om utdanningsmuligheter for ungdommen vår.